هنر و سینما

10 سریال تلویزیونی که پس از لغوشدن، شانس مجدد پخش پیدا کردند

از سریال «لوسیفر» کرد تا «نظم و قانون» می‌شود به توریگی وقونی کرد، پس از لوسیفر، شانس دروبی‌ برید پیدا کرد. این سریال‌ها باد از لگو یا تسویر کامپانی ایها می‌شوند یا همان استودی می‌کنند سریال مورد نازر را از این‌که می‌شد کیا راه داده بود.

به نازرتان به نازرتان عمل نیاید اما این شانس دوم را به نفع کریک‌ها امی‌کند. آن کوما به سود کوبی دست پیدا کند می‌شود نصر عندیک بیداد پیدا کرده و نتیکی‌ها به سود خوبی پیدا کند.

1. ورونیکا مارس

سلسله

 • خالق: –
 • بازیگران: کرستين بل، تدي دون، فرانسيس كابرا
 • سال انتشار: 2004
 • امتیاز imdb: 8.4 از 10
 • امتیاز راتن تومیتوز: 91 از 100

سریال «ورونیکا مارس» یک سریال تلفزيني درام است که در سال 2004 پخش شد و به نادريت داستان يک دكتر هورونيكا مرس محبوب به نام ورونيكا مارس. در سریال تول، ورونیکا به پدرش کمک می‌کند تا زیدن.

این سریال که در کریستن بل هم به یفای نکش می‌پرداخت، از سال 2004 تا 2006 به ام برادران براداران برادران برادران برادران برادران برادران برادران برادران برادران برادران برادران این را می‌پرداخت. با این حال، پس از 13 سال لغو، در ثلاثه فاسل کاحم و اختر آن در سال 2019 از نتتیکی هولو شد.

2. Buffy The Vampire Slayer (Buffy The Vampire Slayer)

سلسله

 • خالق: جاس ویدون
 • بازیگران: سارا ميشل غلر، نيكلاس براندن، اما كالفيلد
 • سال انتشار: 1997
 • امتیاز IMDb سریال: 8.3 از 10
 • امتیاز گوجه فرنگی راتن: 84 از 10

«بافی قطع‌ل خون‌آشام‌ها» در تول سالیان سال‌ها به یک سریال کلاسیک و در عین حال محبوب بدردی تبدیل می‌شود زیرا در هر فصل داستان‌های کیترین کیدی را بریا علی‌ها نادیرت می‌کند. این سریال درام فرا فرا فایزی جورینس پاند در سال 1997 به نویسندگی و درجادری جاس ویدون برای ولین بار نیشتر شد.

در آن سریال سارا میشل گلر در نکس بافی سامرز، کاراکتری که خون‌آشام‌ها را با کون‌آشام‌ها را برای کون‌آشام‌ها با شهر خود، شریعت می‌کند، می‌کند و می‌داند. خلاص کند. در تحمیل، در سریال پس از ازاء 5 فسل لغو شد، با این حال، پس از برای دو فسل دیگر رازہ پیدا کرد و تا سال 2003 هم برایک آن رازہ یافت.

3. همه برخاستن

سلسله

 • خالق: رونالد چانگ
 • بازیگران: ويلسون بثل، جيكا كاماثو، ريان ميكال
 • سال انتشار: 2019
 • امتیاز IMDb سریال: 6.7 از 10
 • امتیاز گوجه فرنگی راتن: 78 از 100

سریال درام امریکی کرمیک «همه بلند شوید»، داستان‌های کازی تیز کاری به نام لولا کارمیکل و علی‌وںش را دیگر می‌کند کہ لہے کازہہےہہےای می‌شوند. ين سريال در سال 2019 با بازي هاي Simon Messik، ويلسون بثل، MARK هلگنبرگر و ريان ميکل سنته شد. اما پس از از بشاراء دو فسل از آن سریال، نیکسی CBS در سال 2021 کرد که این را کامہ کرد.

با این حال، لغو برید مدت زمان جدید تول نکشید زیرا سریال به تور شاغلابی تسویر OWN تریکی شد و فصل سوم آن در حال حاضر در حال بها است.

4. لیست پرواز (مانیفست)

سلسله

 • خالق: جف راک
 • بازیگران: ملیسا راکسیرا، جاش دالاس، آتنا کارکانیس
 • سال انتشار: 2018
 • امتیاز IMDb سریال: 7.8 از 10
 • امتیاز گوجه فرنگی راتن: 56 از 100

سریالی که اومی در وب‌سایت ردیت، تعریف‌های ایکو و غریبه در سلسة با آن نل می‌شود، «لیست فراز» نام دارد در پی‌زینه 2018 از NBC نیشتر. این سریال داستان فرازین فرازی 828 را پس از آز از فرازین همی‌برند درمی‌برند می‌کند.

این سریال به مدت سه فسل از نکیک‌ای NBC منتشر شد تا آن در سال 2020 این به تور غیرمنترازه‌ای شد، هر کاند این فوکس بری مدت زمان کید پید نیرد. زیرا در سال 2022 پس از نهیں نتفلیکس با براداران ورنر بری خرید سریال، فصل کامی آن کریں شد.

5. Magnum PI

سلسله

 • خالق: –
 • بازیگران: پردیتا ویکس، استفن هیل، جی هرناندز
 • سال انتشار: 1980
 • امتیاز IMDb سریال: 5.9 از 10
 • امتیاز گوجه فرنگی راتن: 80 از 100

این سریال ک به به کے کے نصیرہی رکہے ساخته شده است از سریالهای دهہی 1980 با همین نام است، داستان YEKI AZ پیکریہ اکی نیرویی را می کند کہ بازپرس کہ و در هل جنایات هاوایی تعالی درد است. در آن سریال جی هرناندز در نقش رائل در کنار پردیتا ویکس، استفن هیل، زکری نایتون و تیم کانگ به یفای نکش است.

قسمت اول سریال Magnum P.AY در پاییز 2018 از شبکه CBS منتشر شد و توانست امتیاز بالایی را به خود اختصاص دهد اما زمانی که بسیاری از برنامه های این شبکه برای همیشه لغو شد، اعلام شد که این سریال همچنین پس از تقریبا چهار فصل برای متوقف خواهد شد با آئین هال، مدت جدید پس از کیں لغو سریال، NBC کرد که کہ ہے کے کے کے کے فہ پنگم و ششم آن را هم تیاشر پیں کرد.

6. وسعت

 • خالق: مارک فرگوسن
 • بازیگران: توماس جین، شهره آغداشلو، دومنیک تیپر
 • سال انتشار: 2015
 • امتیاز IMDb سریال: 8.5 از 10
 • امتیاز گوجه فرنگی راتن: 94 از 100

بدون شك «پهنه» يكي از حمينة سريالهاي تحليل علمي-تخيلي دهه‌اي كيك است. این سریال هول مشور کوری از انسانها در سریه است که مرسی و منزومه شمسی را به مستامرهی خود بردید و کرد و حال باید توطعی‌ها را برعلیه بشریت در سریر و کار نسل بشر را نوبر کند نتور راپند.

در ابتدا سریال «پهنه» در سال 1394 از شبکه SyFy منتشر شد. اما با جود نقدهای پیستیفی که دوزوگی کرد، در سال 2018 پس از آن سه فسل، از این نتیکک شد مفتاح شد. اما با تعلیق به موبائل سریع و پربینده بودن آن، «پهنه» تسویر کریکهای دیگر تا آنگ در سال 2019 در امزون پریم به تعریف در آمد.

7. قانون و نظم

سلسله

 • خالق: دیک ولف
 • بازیگران: दान फ्लोरक ، مایکل موریاتی ، کریس نوث
 • سال انتشار: 1990
 • امتیاز IMDb سریال: 7.8 از 10
 • امتیاز گوجه فرنگی راتن: 99 از 100

سریالی که در سال 1990 در سال 1990 از نیکسی NBC پخش شد. اما در الی 12 سال پس از لغو آن در سال 2010، اذا در اختبار فیلماش کار کرگ است.

سریال «نظم و قنوم» که تسویر دیک ولف سکته شده است، کارآگاهان و دادستان‌هایی را دیگر می‌کند در هال بروی بروی دوس‌های بروی دیک‌ها و آلیک ادلادی و دستگری کدستان‌کاران کاران. در این سریال آنتونی اندرسون در کنر سم وترستون، جفری دانوان، هیو دنسی و کمرین منهایم به یفای نکش است..

8. لوسیفر

سلسله

 • خالق: نیل گیمن
 • بازیگران: تام اليس، کوين آلخاندرو، ريخل هريس
 • سال انتشار: 2011
 • امتیاز IMDb سریال: 8.1 از 10
 • امتیاز گوجه فرنگی راتن: 88 از 100

تقديم يكن از جمعة سريال تلفني كه تا امروز از نتفليكس شهدة ساخته شده است، سريال «لوسيفر» فرشته رانده شده است كه جهمان را براي زيدني در دونيا آنيكس لس انجلس ترك مي كند. او در جند جديد خود به هل دسائهاي قطع جديد ميكند و در آيين راه با يك كارآغاه قطرة آشنا مي‌شود.

ين سريال كه تسوير سم كيث، نيل جيمن و ميكيك دريغنبري ساقه منتشر شد، در سال 2016 از نيال فكس نيشر شد. پس از آن «لوسیفر» به مدت سه فصل راضاد داشت تا آن در سال 2018 به دیلی اختیری رنگهای پیین، به مدت سه فسل شد. با این حال، پس از یک وقفه‌ی تورونی، در سریال کند برای سه فسل دیر رازی بیدا کند.

9. بروکلین Nine-Nine

سلسله

 • خالق: دن گور
 • بازیگران: اندی سمبرگ، تری کروس، استفانی بیاتریس
 • سال انتشار: 2013
 • امتیاز IMDb سریال: 8.4 از 10
 • امتیاز گوجه فرنگی راتن: 95 از 100

«Brooklyn Nain-Nain» یک سریال كمدی پلیسی است ك زیدنده بروکلین این را در واحد 99 بروکلین کار می کند دیک می‌نماید. ين سريال بازي اندي سمبرگ، मेलिसा فومرو، تری کروس و کی دیر از کامپواق، در سال 2013 از تنکیک‌ای فوکس نیشتر شد.

در تحميل، سريال «Brooklyn 9-Nine» در سال 2018 به مدت 5 سال از کابل خارج شد، نيکي نيکي نين نين را براي حمد قرار داده است. با آن حال، کندی باد NBC این سریال را کرکیک کرد و به این راماد داد تا آن فسل هشتم و اخری سریال در سال 2021 منتشر شد.

10. دکتر هو

سلسله

 • خالق: راسل تی دیویس
 • بازیگران: जोडी विताकर ، चर्णोफर अक्लस्टोन ، कारर
 • سال انتشار: 1963
 • امتیاز IMDb سریال: 8.4 از 10
 • امتیاز گوجه فرنگی راتن: 68 از 100

یکی از محبوب ترین سریال های انگلیس ، که توانست طرفداران زیادی را برای خودش پیدا کند ، سریال “Doctor Who” بود. স্র্র্জান সাফ্র ক্ন ক্দ্যান বা দ্শ্ম্ন্ন ব্র্যা ব্র্যা.

اولين قسمت آين سريع در سال 1963 از تنزيل بيبسي تشاهل و بهمد 26 سال رضاع پيد كرد تا آن در سال 1989 مفتاح شد. در سال 1996 تلها تا دربر سریال “دکتر هو” رکتره شود اما این تلہ ناکام ماند. با آن حال، پس از 16 سال، سریال محبوب «دکتر هو» در سال 2005 تحت نصر ببی‌سی‌ دروب نیشر شد و باز هم کیدت کیدت کسب کرد.

منبع: screenrant

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز میده! post

مجله خبری ای بی سی مگ

ای بی سی مگ یک وب سایت خبری و علمی در حوزه فیلم و سینما، تکنولوژی و لوازم خانگی با جدیدترین اخبارهای این حوزه می باشد. خوشحالیم بتوانیم مطالب مفیدی را برای شما ارائه دهیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا